Kontakt z kancelarią:

Tel: 86 212 68 03
E-mail: wysokie.mazowieckie.zareba-kowalczuk@komornik.pl