RODO:

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Iwona Zaręba-Kowalczuk, Kancelaria Komornicza nr II w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 55 lok. 110, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie kancelarii.

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności przez Kancelarię.