Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem  Kancelaria Komornicza nr II jest komornikiem właściwym miejscowo do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem

W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw w §3 ustalono, iż rewir Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem obejmuje Miasto Wysokie Mazowieckie  oraz gminy: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie

Obecnie komornik sądowy Iwona Zaręba-Kowalczuk przyjmuje również sprawy spoza rewiru tj. z całej apelacji białostockiej obejmującej właściwość sądów:.

  • Sąd Okręgowy w Białymstoku: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce.
  • Sąd Okręgowy w Łomży: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.
  • Sąd Okręgowy w Olsztynie: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie.
  • Sąd Okręgowy w Ostrołęce: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ostrołęce, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie i Ostrowi Mazowieckiej.
  • Sąd Okręgowy w Suwałkach: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach.

Zgodnie z przepisami art. 10. 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., Nr 771, 1443,1669) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy zamieścić klauzulę następującej treści: „Zgodnie z przepisami art. 10.1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika.”